One Piece The Movie 7 ทหารหุ่นยนต์ยักษ์แห่งปราสาทคาราคุริ ซับไทย

One Piece The Movie 7 ทหารหุ่นยนต์ยักษ์แห่งปราสาทคาราคุริ ซับไทย

ชื่ออังกฤษ : One Piece The Movie 7
ชื่อไทย : ทหารหุ่นยนต์ยักษ์แห่งปราสาทคาราคุริ
เรื่องย่อ One Piece The Movie 7 ทหารหุ่นยนต์ยักษ์แห่งปราสาทคาราคุริ
พวกลูฟี่กำลังค้นหาขุมสมบัติมงกุฏทองคำบนเกาะจักรกลซึ่งเต็มไปด้วยกลไกต่าง ๆ ซึ่งมี Ratchet เป็นผู้ครองเกาะนี้