Love for Life (Zui ai) (2011)

Love for Life (Zui ai) (2011)
-f4ExddsXYM
  • ชื่ออังกฤษ: Love for Life (Zui ai) (2011)
  • ประเภทหนัง:Drama, Romance

“Love for Life (Zui ai)” การระบาดของโรคที่คนในพื้นที่เรียกว่า “ไข้” ได้ทำลายความสงบสุขของหมู่บ้านในชนบท ชาวบ้านตระหนักอย่างรวดเร็วว่าไม่มีทางแก้ไขอาการเจ็บป่วยได้ และปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่แปดเปื้อน Lao Zhuzhu เป็นพ่อของ
Zhao Qiquan พ่อค้าเลือดที่ต้องโทษว่าเป็นสาเหตุของการระบาด และเป็นครูในโรงเรียนในหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่นั้นมา

6.4
IMDB:6.4/10 | 662 ratings

Title: Love for Life (Zui ai) (2011)

Genre: Drama, Romance

Actors: Ziyi Zhang, Aaron Kwok, Cunxin Pu

Director: Changwei Gu

Runtime: 100 min

Awards: 11 wins & 11 nominations