Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน
3exHtIOscGo

เรื่องย่อ : Geronimo: An American Legend เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน
“เจอโรนีโม่” อาปาเช่ผู้ทรนงในเกียรติและความภาคภูมิใจของอินเดียนแดง

6.5
IMDB:6.5/10 | 7,050 ratings

Title: Geronimo: An American Legend (1993) เจอโรนิโม่ ตำนานยอดคนอเมริกัน

Runtime: 115 min

Awards: Nominated for Oscar. Another 1 win 1 nomination