Fate Grand Order: First Order

Fate Grand Order: First Order

ชื่ออังกฤษ : Fate Grand Order: First Order
ประเภทหนัง :Action, Supernatural, Magic, Fantasy

เรื่องย่อ

Fate Grand Order: First Order เรื่องราวจะเกิดขึ้นในปี 2015 ระหว่างที่ยุคสุดท้ายสิ้นสุดลง และเวทมนต์ยังคงมีอยู่ องค์กรเพื่อความอยู่รอดและรักษาความปลอดภัยของมนุษยชาติ “Caldea” ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเฝ้ามองโลกที่สามารถมองเห็นได้ผ่านเวทมนต์ และโลกที่เข้าถึงได้เฉพาะหลักการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งจุดประสงค์คือเพื่อป้องกันการล่มสลายของมวลมนุษยชาติและด้วยผลงานของเหล่านักวิจัยมากมายที่ร่วมมือกัน