Copycat Killer (2023) ฆ่าเลียนแบบ

ดูหนังเรื่องนี้

Copycat Killer (2023) ฆ่าเลียนแบบ

Copycat Killer (2023) ฆ่าเลียนแบบ
u5_MpuNvbGQ
  • ชื่อไทย: ฆ่าเลียนแบบ
  • ชื่ออังกฤษ: Copycat Killer (2023)
  • ประเภทหนัง: Crime, Drama, Thriller

“Copycat Killer” ฆาตกรต่อเนื่องใช้ความสนใจของสื่อในการสังหารให้เป็นประโยชน์ หลอกล่อเหยื่อ ตำรวจ และสื่อเพื่อทำให้การฆ่ากลายเป็นเรื่องน่าชมของสื่อ

6.8
IMDB:6.8/10 | 376 ratings

Title: Copycat Killer (2023) ฆ่าเลียนแบบ

Genre: Crime, Drama, Thriller

Actors: Kang Ren Wu, Tsung-Hua Tou, Cammy Chiang

Director: N/A

Runtime: N/A

Awards: N/A